Innowacje w rolnictwie i agro-logistyce

Zajmujemy się agro-logistyką. Wymusza to zmieniający się charakter współczesnego rolnictwa oraz szersze spojrzenia na procesy zachodzące w przepływie materiałów w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw rolnych oraz powiązaniach między nimi. W coraz to nowe zakątki świata wkracza rolnictwo nowoczesne, zautomatyzowane, skomputeryzowane, korzystające z technologii GPS czy opartej o system Galileo. Z tego powodu potrzebni się specjaliści z zakresu agro-logistyki.

Powodzenie w rolnictwie zależy nie tylko od rozwoju produkcji rolnej, ale również od rozwoju infrastruktury logistycznej, tzn. na dobrym zorganizowaniu skupu płodów, ich magazynowania i transportu niekonieczne zmiany form własności.

W zarządzaniu logistycznym chodzi o minimalizację kosztów i maksymalizację wartości dodanej. W łańcuchach logistycznych jest to możliwe wtedy, gdy będą ze sobą ściśle powiązane wszystkie ogniwa, co przy dużym rozdrobnieniu polskiego rolnictwa nie jest proste i negatywnie wpływa na wydajność, a tym samym na zyski. O wiele łatwiejsze jest to, gdy dominującą pozycję w rolnictwie stanowią silne korporacje, które pomagamy stworzyć i prowadzić.

Informacja opracowana w oparciu o artykuł Elżbieta Haber „Logistyczny agrobiznes” a także „Logistyczny agrobiznes” autorstwa prof. dr hab. Stefana Abta, kierownika Katedry Systemów Logistycznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.