Zintegrowane rozwiązania w zakresie analizy danych i procesu podejmowania decyzji

Duża ilość surowych danych dostępnych z czujników, sterowników, monitorów i innych systemów oferuje szczegółowe, lecz trudne do wykorzystania przez rolnika informacje.

Nasze rozwiązania integrują dane w jedną, przyjazną dla użytkownika platformę, tworząc unikalne narzędzie do zarządzania gospodarstwem, które wyświetla i analizuje dane z wielu różnych źródeł w jednej, prostej w użyciu aplikacji.

Zrezygnuj z arkuszy kalkulacyjnych. Przeglądaj wszystkie najważniejsze informacje w biurze lub w czasie podróży dzięki prostemu i przejrzystemu pulpitowi.

  • Konfigurowalny pulpit pozwala na zarządzanie danymi w dowolny sposób
  • Zarządzanie wszystkimi danymi z jednego miejsca (czujnik, sprzęt, praca, pogoda, itp.)
  • Powiadomienia alarmowe w oparciu o ustawienia zarządzania

Podejmuj decyzje, które mają wymierny wpływ na działalność

  • Dane i analizy w czasie rzeczywistym pomagają podejmować działania przed wystąpieniem ryzyka
  • Zaawansowane funkcje do optymalizacji wody, energii i nakładów
  • Zarządzaj w oparciu o informacje historyczne i prognozowanie