BADANIE RYNKU

Nasza firma oferuje swoim Klientom przygotowanie kompleksowych analiz rynkowych. Zdajemy sobie sprawę, że są one nieodłącznym elementem podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operatywnym w procesie zarządzania firmą. Naszą uwagę skupiamy na:

  • warunkach działania przedsiębiorstwa,
  • instrumentach oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek,
  • rezultatach działania przedsiębiorstwa.

Na zlecenie naszych Klientów opracowujemy także analizy sektorowe, opierające się na zasadach marketingu docelowego. Jest on skoncentrowany na wybranych segmentach rynku, wyodrębnionych na podstawie kryterium oceny stopnia ich atrakcyjności dla produktu.