LEASING

Oto jakie korzyści płyną dla LEASINGOBIORCÓW:
W leasingu operacyjnym, leasingobiorca do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • Wpłatę początkową
 • Raty leasingowe
 • Koszty eksploatacyjne
 • Koszty ubezpieczenia
 • Wpłatę stanowiącą wartość końcową przedmiotu leasingu

NASZE CECHY:

 • Solidne podstawy finansowe, bezpieczeństwo finansowania
 • Indywidualna opieka
 • Działamy szybko i skutecznie dojeżdżamy do klienta i tam
  finalizujemy wszystkie formalności
 • Praktyczna znajomość rynku maszyn rolniczych i specyfiki klientów na tym rynku.
 • Procedury dopasowane do możliwości finansowych rolników i gospodarsw rolnych (dopasujemy harmonogram spłat do sezonowości Twoich dochodów)
 • Minimalne wymogi dotyczące dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy finansowej ( leasing lub pożyczka).
 • Akceptujemy dokumenty na faxie.
 • Elastyczne podejście do klientów, możliwość indywidualnych programów finansowych.
 • Dopasowanie sezonowości spłaty rat do rolniczego rytmu produkcyjnego – możliwość rat miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych.
 • Finansowanie maszyn używanych na korzystnych warunkach finansowych i według indywidualnych programów spłaty.
 • Doskonała znajomość i praktyczna wiedza o wykorzystaniu programów wsparcia finansowego UE – Programy PROW.

Oto co możemy ci zaoferować:

 • Waluty transakcji: PLN
 • Czas finansowania: od 12 do 84 miesięcy
 • Wpłata początkowa (IP): od 0% wartości maszyny
 • Zabezpieczeniem jest tylko urządzenie (nie wymagamy zastawu hipotecznego)
 • Minimum formalności (dokumenty takie same, jakie składa się przy wniosku o dotację)

LEASING OPERACYJNY (z kaucją gwarancyjną):

 • Finansujący amortyzuje przedmiot leasingu
 • Okres finansowania od 36 do 84 miesięcy
 • Opłata wstępna już od 0%
 • Wartość końcowa: skumulowana zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym
 • Raty równe, malejące lub sezonowe
 • Oprocentowanie stałe lub zmienne
 • Finansowane w PLN
 • Kaucja nie pomniejsza wartości maszyny, przy przekształceniu na pożyczkę możliwość uzyskania wyższej dotacji z ARiMR.

LEASING FINANSOWY:

 • Korzystający amortyzuje przedmiot leasingu
 • Okres finansowania od 24 do 84 miesięcy
 • Opłata wstępna już od 0%
 • Wartość końcowa: skumulowana zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym
 • Raty równe, malejące lub sezonowe
 • Oprocentowanie stałe lub zmienne
 • Finansowane w PLN