O FIRMIE CLF POLAND

„CLF POLAND spółka z o.o. specjalizuje się we wprowadzaniu innowacji przez organizację nowoczesnych form zarządzania w ramach tworzenia i wspierania organizacji producentów rolnych z całej Unii Europejskiej”.

„Zajmujemy się doradztwem i prowadzimy konsultacje w zakresie wykonywanej działalności.”

„Naszym priorytetem jest stosowanie zaawansowanych technologii w rolnictwie, przy jednoczesnej dbałości
o zrównoważony rozwój oparty na ekologii i odnawialnych źródłach energii.”

„Organizujemy i wspieramy zrównoważony rozwój geologii oraz górnictwa oparty na zasadach poszanowania środowiska naturalnego.”

„W naszej działalności kierujemy się wartościami wyznawanymi w Unii Europejskiej”.