DORADZTWO PODATKOWE

W ramach doradztwa podatkowego nasza firma oferuje następujące usługi:

  • ustawowe czynności doradztwa podatkowego;
  • pomoc w kształtowaniu pozycji podatnika w stosunkach podatkowo-prawnych w zakresie przysługujących podmiotowi uprawnień;
  • nadzór nad zmianami w prawie podatkowym z uwzględnieniem specyfiki firmy;
  • ocena poprawności dokonywanych przez klienta rozliczeń podatkowych, pomoc w ustaleniu należnych zobowiązań podatkowych.