O FIRMIE

CLF POLAND

CLF POLAND spółka z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu innowacji poprzez organizowanie nowoczesnych form zarządzania w ramach tworzenia i wspierania organizacji producentów rolnych z całej Unii Europejskiej.
W ramach prowadzonej przez nas działalności świadczymy usługi doradcze i udzielamy wsparcia w zakresie działalności gospodarczej.
Naszym priorytetem jest wykorzystanie zaawansowanych technologii w rolnictwie, przy jednoczesnym dążeniu do zrównoważonego rozwoju opartego na ekologii i odnawialnych źródłach energii.
W naszej działalności gospodarczej kierujemy się wartościami wyznawanymi w Unii Europejskiej.

25 +

Projekty zakończone sukcesem

37 +

Wyjątkowe projekty

agri