Rozwiązanie w zakresie monitorowania inteligentnego rolnictwa

Nie wprowadzamy technologii dla samej technologii. Instalujemy i uruchamiamy technologię, która pomaga naszym klientom stać się lepszymi przedsiębiorcami i zapewnia większy zysk.

W czasach coraz bardziej zmiennych warunków pogodowych możliwość korzystania z nowoczesnych technologii rolniczych pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i sprawia, że nasi klienci lepiej gospodarują swoją ziemią.

Inteligentne czujniki zbierają dane agronomiczne podczas pracy maszyn na polu, klasyfikują dane w oparciu o rodzaj aktywności i uprawy/produkty oraz agregują dane w oparciu o granice pola. Efektem końcowym jest zestaw informacji uporządkowanych według gospodarstwa, pola, roku, rodzaju działalności (rośliny, zbiory, itp.) oraz upraw/produktów.

Te dane stanowią praktyczną wartość dodaną dla prowadzonych działań:

  • Klient może spojrzeć wstecz, aby lepiej zrozumieć podejmowane działania, tj. co robił w zeszłym tygodniu, a nawet w zeszłym roku. Nie jest to możliwe, jeśli w tradycyjnym dzienniku brakuje jakichkolwiek zapisów.
  • Śledzenie codziennej aktywności – na polu pozwala zobaczyć zarówno informacje o zasięgu, jak i zagregowane dane o poziomie wykorzystania pola (sadzenie, przesadzanie, nawadnianie, zbiory itp.)
  • Zgromadzone dane pozwalają podejmować świadome decyzje w przyszłości – informacje pomagają podejmować odpowiednie i wsparte danymi decyzje o zakupach (w przypadku planu nawożenia i wysiewu) w oparciu o plony i plan przygotowania pola.